קורס יזמות נדל"ן בסיסי
הקורס מתאים למי שמעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בכל תחומי הנדל"ן, ליזום ולבצע עסקאות נדל"ן החל ברכישת דירה, שיפוץ דירה או ייזום פרויקטים נדל"ן.

מתכונת הקורס
תוכנית הלימודים הייחודית כוללת קורס בן 20 מפגשים שבועיים בני 4.5 שעות אקדמיות, כל אחד, פעם או פעמיים בשבוע בהתאם למסלול הלימודים.הקורס הנו פרקטי ומעשי וחושף את הסטודנטים לכל היבטי ההשקעות בנדל"ן כפי שהם באים לידי ביטוי היום בשוק, במסגרת הקורס הסטודנטים מקבלים ליווי אישי עלי ידי כלכלן בהכנת פרויקט גמר להשקעה ממשית בנדל"ן.
 • תכנית הלימודים- הנושאים הנדלדים בקורס
 • מבוא לעולם הנדל"ן (מרכז אקדמי)
 • סקירה כלכלית של שוק הנדל"ן בארץ ובעולם
 • מושגי יסוד בנדל"ן (שמאי)
 • סקירת נכסי נדל"ן
 • מושגי יסוד במקרקעין
 • עקרונות התכנון והבנייה
 • מוסדות התכנון והבנייה
 • תמ"א ותוכנית מתאר מקומית
 • תוכנית בניין עיר
 • מפת ייעודי קרקע וטבלת זכויות
 • השבחה וירידת ערך
 • סוגיות משפטיות בנדל"ן א' (עו"ד)
 • עקרונות משפטיים בהסכמי נדל"ן
 • הסכמי מכר ורכש
 • הסכמי שכירות והשכרה
 • הסכמי חכירה
 • פסיקות משפטיות בנדל"ן
 • הצגת מערכות התכנון (שמאי)
 • הפקעה
 • איחוד חלקות
 • רישוי והיתרי בנייה
 • הקלות ושימוש חורג
 • פיצולי דירות
 • רכוש משותף
 • פטרים והנחות
 • מנהל מקרקעי ישראל
 • תוכנית עסקית לפרויקט בנדל"ן (מרכז אקדמי)
 • בנייה והצגה של תוכנית עסקית בנדל"ן
 • בחינת כדאיות של פרויקטים בנדל"ן
 • השבחות נכסים (אדריכל)
 • בחינת כדאיות השבחה בנכסים
 • איתור נכסים בעלי פוטנציאל עודף
 • יחסי ברוטו נטו בנכסים
 • תמחור עלויות שיפוץ וחומרי גלם
 • ניהול הפרויקט וכתבי כמויות
 • הפשרת קרקעות חקלאיות
 • השקעות בנדל"ן (שמאי)
 • הערכת שמאות לנכסי נדל"ן
 • דמי חכירה, דמי הסכמה, דמי היתר
 • שווי קרקע ספקולטיבית
 • סוגיות משפטיות בנדל"ן ב' (עו"ד)
 • בדיקות תכנוניות
 • בדיקות קנייניות
 • זכויות של צדדים שלישיים
 • דמי מפתח
 • הערכת שווי נדל"ן ונדל"ן מסחרי (שמאי)
 • נדל"ן מסחרי
 • יחסי חזית עומק
 • חישובי תשואה בנדל"ן מסחרי
 • השקעות בנדל"ן מינוף וסיכונים (בנקאי)
 • משכנתאות
 • שעבוד נכסים
 • הלוואות לכל מטרה
 • מקורות למימון עסקאותנדל"ן
 • תקציב רכישה והון עצמי
 • היבטי מיסוי ביזמות נדל"ן (עו"ד)
 • מס שבח
 • היטל השבחה
 • מס רכישה
 • מס ערך מוסף
 • פטורים במיסוי מקרקעין
 • מקורות מימון ומטלה במימון (בנקאי)
 • תכנון משכנתאות
 • ריבית אפקטיבית וחישובי ריבית תנאים לאישור משכנתאות
 • ריבית קבועה, משתנה ובסיסי הצמדה
 • לוחות סילוקין
 • סיכונים במימון ניהול פרויקטים מול הבנק דיון וניתוח מטלת מימון (בנקאי)
 • בניית תמהיל משכנתאות
 • מיחזור משכנתאות
 • פרעון מוקדם
 • איתור ליקויי בנייה (מהנדס אזרחי)
 • חוק מכר דירות
 • עריכת סקר סביבתי
 • ליקויי בנייה נפוצים
 • קרינה אלקטרומגנטית
 • רטיבות, קרינה, חיפויים ושלד
 • חשמל, אקוסטיקה, קורוזיה
 • מצגות ביניים השקעה בנדל"ן ללא הון עצמי וקריאת חוזים חוויתית (מרכז אקדמי)
 • הערכת פרויקטים בנדל"ן של הסטודנטים
 • השקעות בנדל"ן ללא הון עצמי
 • קבוצות רכישה/פינוי בינוי/תמ"א 38 (יזם)
 • קבוצות רכישה
 • קבוצות רוכשים
 • תמ"א 1/2 38
 • פינוי בינוי
 • השקעות נדל"ן בתחום האנרגיה (יזם)
 • הפקת אנרגיה סולארית
 • הסכמים עם חברת החשמל
 • מכסות וחישובי תשואה
 • ניהול מו"מ אפקטיבי בנדל"ן (מומחה בניהול מו"מ)
 • אומנות המו"מ
 • טקטיקות ואסטרטגיות
 • טיפול בהתנגדויות וסגירה
 • השקעות נדל"ן בחו"ל (יזם)
 • סקירת משבר הנדל"ן בארה"ב
 • נדל"ן פרטי ומסחרי בארה"ב
 • רכישות מבנקים וכונסינכסים
 • תשואות ברוטו ונטו
 • שיפוץ, מימון ומיסוי
 • ערים בארה"ב
 • מפגש מסכם (מרכז אקדמי)
 • פרזנטציות בהשקעות נדל"ן
 
בית הספר ליזמות עסקית הנו בית הספר היחיד בארץ היוצא מתוך משרד רואי חשבון ומשלב בתוכנית הלימודים פרקטיקה מעשית ומרצים בעלי ניסיון מקצועי רב. תוכנית הלימודים הנה בפיקוח משרד רואי חשבון מועלם ומועלם, המדורג בין 20 המשרדים הגדולים בארץ ומעסיק כ 50 עובדים בשלוחות המשרד שברמת גן, בכפר סבא ובירושלים. מתוך מטרה להקל על היזמים, היזמים המתקבלים לתוכנית הלימודים זכאים להטבות הבאות.

ללא תשלום נוסף:
חונכות אישית של רואה חשבון או כלכלן ליזם במשך תקופה של חצי שנה, וללא מגבלת שעות. פתיחת תיקים. חינם. בכל רשויות המס לפעילות הנדל"ן. הטבה בשווי 1,000 ש"ח. שרותי הנהלת חשבונות ודיווחים חודשיים במשך חצי שנה. חינם. הטבה בשווי 3,000-9,000 ש"ח. בחינת התכנות פיננסית לפרויקטים בתחום הנדל"ן.
מא'- ועד דירה
שירות נדלנ"י מקיף: מאיתור נכס אטרקטיבי, סגירת החוזה ומימון העסקה
לדעת לפני כולם
למצוא את העסקה המשתלמת בשוק לפני שכולם ישמעו עליה
המגרש של הגדולים
גם למשקיע קטן מגיע להיחשף לכלים של המשקיעים הגדולים
אובייקטיביות
גורם בלתי תלוי שישמור לך על הגב ועל הכסף
מימון זה (לא) סיפור
ייעוץ בלקיחה ומחזור משכנתא בתנאים מיטביים
נשמח לחזור אליכם
מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם
מאשר/ת קבלת הצעות במייל, אנחנו שולחים רק מידע חשוב ומעניין ולא מטרידים :)
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
אחזור אליכם בקרוב.